Kurumsal Kimlik

Kurumsal kimlik, bir kurumun, şirket içi/şirket dışında duruşunu ve davranışlarını temsil etme biçimidir. Günümüzde şirketler kurumsallaşma sürecinde şirket kimliğini en etkili şekilde sunma çabası ve gayreti içine girmiştir. Kurumsal Kimlik; Amblem, logo, antetli kağıt, zarf, kartvizit, dosya, bloknot, haberleşme formları, kurum içi yönlendirmeleri, maliyeli-matbuu evraklar (fatura, irsaliye, makbuz vb…), kurumsal web projesi gibi materyallerden oluşur. Bir kurum; bir anlayış, bir kültür, bir geçmiş ve bir hedef içerir. Kurumla ilgili fikirlerinizi tartarken bu kurumun tüm içeriğini anlamak gerekir. Kurumsal kimlikle sektör, hedef kitle ve kurumun psikolojik olarak vermek istediği mesaj gibi hususlar müşteri kitlesine aktarılır. Başarılı bir kurumsal kimliğin firmaya katkıları nelerdir? Kurumun kendisiyle ilgili vermek istediği mesaj ne ise, bu yolla verilir. Firmanın diyalog kurmak istediği kişi veya kurumlar kimlerse kurumsal kimlik onlar gösterdiği yüzüdür.