Faaliyet Raporu

Faaliyet raporu, şirketlerin veya kurumların mevcut ve potansiyel iş ortakları başta olmak üzere tüm iç ve dış paydaşlarını bilgilendirmek, etkilemek, bunun yanında genel kurulda sunmak üzere ihtiyaç duydukları ve yıllık olarak hazırlanan bir tanıtım ürünüdür. Şirketin takip eden dönemdeki hedefleri ve bu hedeflerin nasıl yerine getirileceği gibi hususları içermesinin yanında, hem tasarım olarak şirketin kurumsal kimliğine uyumlu, hem de içerik olarak mevzuata uygun hazırlanmalıdır.