Kitap

Kitap, edebiyat, felsefe, bilimsel ve bir çok alandaki yazıların bir bütün halinde sunulduğu, genellikle kağıttan üretilen ciltlenmiş nesnelere denir. Bir düşünceyi kendi içinde duyurup, yorumlayıp, koruyup ve de aktarma görevini üstlenir. Kitap fertlerin ve milletlerin hayatını değiştiren, yenileştiren ve ilerlemelerini sağlayan en önemli iletişim araçlarından biridir. Çeşitli cilt sistemleri ile kitabın üretimi gerçekleştirilmektedir.